نمایش همه   آخرین اخبار مرکز :
 
 
نمایش همه اطلاعیه های مرکز :
 
 
 

اطلاعیه ثبت نام
قابل توجه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی های جدید روزهای شنبه 99-08-17، یکشنبه 99-08-18 و دوشنبه 99-08-19 از ساعت 10:00 الی 16:00 برای تکمیل فرآیند ثبتنام خود با همراه داشتن اصل مدارک و کپی آنها به آدرس دانشگاه اتاق بازرگانی ایران مراجعه نمایند