نمایش همه   آخرین اخبار مرکز :
 
 
نمایش همه اطلاعیه های مرکز :
 
 
  اطلاعیه خیلی خیلی مهم

اطلاعیه خیلی خیلی مهم
اطلاعیه خیلی خیلی مهم
دانشجویان گرامی لطفا" این اطلاعیه را چند بار مطالعه کنید.

شرایط شرکت در امتحانات غیرحضوری پایان ترم
_ دانشجویانی که قبل از شروع امتحانات تصفیه حساب نکرده باشند نمی توانند در امتحان شرکت کنند.
_ امتحانات در زمان مندرج در سامانه هم آوا برگزار خواهد شد.
_ دانشجویان باید از طریق سمامانه سمالایو در امتحان شرکت نمایند.
_ مسئولیت تهیه رایانه و اتصال به اینترنت در روز و ساعت آزمون بر عهده خود دانشجو می باشد.
_ رمز کاربری و کلمه عبور همان رمز ورود به سامانه هم آوا است.
_ دانشجو در ابتدای هر آزمون تعهدنامه پذیرش عواقب ارتکاب تخلف و یا تقلب در آزمون را تائید می کند.
_ کلیه دانشجویان باید طبق برنامه امتحانی خود راس ساعت مقرر با نام کاربری و رمز سامانه هم آوا وارد سامانه امتحانات مجازی سمالایو شوند و پس از انتخاب درس، سئوالات امتحانی خود را در مدت زمان تعیین شده پاسخ دهند.
_ دانشجویان در بدو ورود، موظفند نام پدر، شماره شناسنامه، شماره ملی، نام مدرس و تعداد جلسات برگزار شده خود (که کمتر از ۱۰ جلسه نباشد) را در مدت ۲ دقیقه ثبت نمایند.
_ اگر سئوالات امتحانی صرفا" تستی باشد تعداد آنها حداقل ۲۸ و حداکثر ۴۰ سئوال ۰.۵ نمره ای خواهد بود و مدت زمان امتحان نیز حداقل ۲۸ دقیقه و حداکثر تا ۴۰ دقیقه خواهد بود.
_ اگر سئوالات تشریحی یا تستی_ تشریحی باشد حداقل ۴ سئوال تشریحی وجود خواهد داشت و حداکثر زمان پاسخگویی نیز ۹۰ دقیقه خواهد بود.
_ دانشجو می تواند از کامپیوتر شخصی، لپ تاپ، تبلت و گوشی هوشمند که امکان ورود به سامانه را داشته باشد، استفاده کند.
_ هرشخص آزمون دهنده یکبار اجازه شرکت در آزمون را دارد و پس از ورود به آزمون و ارسال پاسخ دیگر نمی تواند برای افزایش نمره دوباره با نام کاربری و رمز خود وارد آزمون شده و سئوالات را دوباره پاسخ دهد.
_ دانشجو بعد از تایید اتمام امتحان امکان شرکت مجدد در امتحان را نخواهد داشت.
_ فرصت ورود دانشجو به هر آزمون حداکثر ۱۵ دقیقه پس از شروع آزمون می باشد.
_ پلتفرم آزمون طوری است که هر دانشجو نتواند بطور همزمان بیش از یکبار به سامانه وارد شود.
_ برای امتحان تشریحی، سئوالات یکی پس از دیگری و بطور تصادفی روی صفحه ظاهر می شود. دانشجو باید پاسخ سئوالات را به صورت متنی در محل جعبه زیر سئوال تایپ نماید یا در صورت تمایل اگر پاسخ شامل شکل و فرمول باشد . پاسخ را بر روی برگه سفید بصورت خوانا نوشته و پس از نوشتن نام و نام خانوادگی ، شماره دانشجویی و شماره سئوال در بالای برگه ، عکس آنرا تهیه و در محل جعبه مرتبط با نوشته های خود یا فایل صوتی بارگذاری نماید. همچنین دانشجو می تواند پاسخ سئوال را از طریق Attach که ذیل جعبه قرارداده شده است پیوست نماید.
_ با تایید اتمام آزمون توسط دانشجو و یا خاتمه وقت آزمون پاسخ ها ثبت نهایی می شود.
با تشکر