نمایش همه   آخرین اخبار مرکز :
 
 
نمایش همه اطلاعیه های مرکز :
 
 
  اطلاعیه فوری

اطلاعیه فوری
باتوجه به اینکه امروز 1400/10/30 آخرین مهلت شرکت در مانور آزمون های متمرکز می باشد خواهشمند است نسبت به ورود به سامانه آزمون های متمرکز و تکمیل اطلاعات و نظر سنجی خود اقدام نمایید. بدیهی است که عواقب عدم شرکت به عهده خود دانشجو خواهد بود.