امروز :1397/12/29  |  ساعت :


بخشنامه موجه بودن غیبت دانشجویان در پیاده رواربعین به شرط ارائه مدارککلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز آموزش علمی کاربردی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران می باشد.

طراحی و توسعه توسط شرکت نصف جهان © 2016